PORADNIA RODZINNA

Przy naszej parafii działa Poradnia Rodzinna prowadzona przez Wiesławę i Mirosława Strumińskich.
Jest otwarta w piątki od godz. 17-18, oraz po uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon: 792 404 931.