MISJE ŚWIĘTE 7-14 KWIETNIA 2019 R.

Misje Święte – Zdzisław Duma