FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

 

fzs_logo

 

WSPÓLNOTA MIEJSCOWA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W KRAKOWIE OLSZANICY

 

Jesteśmy franciszkanami świeckimi – katolicką Wspólnotą osób świeckich żyjących w rodzinach, w małżeństwach lub samotnie, chcących na co dzień żyć charyzmatem św. Franciszka z Asyżu. Nie składamy ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) tak jak pierwsze zakony (męskie) czy drugie (żeńskie), lecz przyrzeczenie życia zgodnie z Regułą dla FZŚ zatwierdzoną w 1978 r. przez papieża Pawła VI. Jako osoby świeckie pozostajemy pod opieką duchową asystenta z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni, to także franciszkanie, na tej samej Regule św. Franciszka z Asyżu co Franciszkanie Konwentualni, czy Bracia Mniejsi zwani Bernardynami, Reformatami) . Każda Wspólnota miejscowa jest podstawową komórką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Posiada własną Radę Wspólnoty. Struktura FZŚ na świecie: Rada Międzynarodowa, Rady Narodowe, Regiony, Wspólnoty Miejscowe.

Zapraszamy do naszej Wspólnoty Miejscowej wszystkich, którzy są zauroczeni charyzmatem św. Franciszka z Asyżu. Staramy się tworzyć wspólną rodzinę franciszkańską. Nie wartościujemy ludzi według posiadanego wykształcenia, tytułów naukowych czy otrzymanych talentów. Tworzymy jedną wielką rodzinę, w której każdy bezinteresownie pomaga innym w ramach swych możliwości - realizując przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Kościół parafialny