CHRZEST

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boga oraz w Jego Kościół.
Sakrament Chrztu Świętego udziela się w naszej parafii po wcześniejszym zawiadomieniu proboszcza. Katecheza rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym wcześniej wspólnie z proboszczem na salce katechetycznej lub kancelarii parafialnej.

 

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:
W każdą niedzielę miesiąca, po wcześniejszym (min. dwa tygodnie) uzgodnieniu z proboszczem w kancelarii parafialnej.

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice
w kancelarii parafialnej.
Należy przedstawić: akt urodzenia dziecka z USC, dowód osobisty, świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka, dane rodziców chrzestnych z dokładnym adresem

Zgłoszenia dokonuje matka lub ojciec dziecka. Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi. Kancelaria parafialna wypełnia „formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu Świętego” - należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych (imiona nazwiska; wiek; dokładny adres z kodem pocztowym; data, parafia i miejsce bierzmowania - dot. stanu wolnego; data, parafia i miejsce ślubu kościelnego).

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, regularnie praktykują wiarę, żyją w sakramentalnym małżeństwie i po katolicku wychowują swoje dzieci.

Jeśli rodzice pragną, aby chrzest odbył się na dodatkowej Mszy Świętej powinni uzgodnić to wcześniej z proboszczem i organistą.

Chrzest poza parafią
Jeśli rodzice z ważnych powodów decydują się na chrzest poza parafią powinni wcześniej uzyskać zgodę swojego proboszcza i przedstawić ją w parafii chrztu.