RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna wybrana w powszechnym głosowaniu przez parafian wraz z proboszczem, który wchodzi w jej skład rozwiązuje wszystkie problemy związane z istnieniem i funkcjonowaniem parafii.
Ma udział we wszystkich ważniejszych decyzjach podejmowanych przez proboszcza, wysuwa także własne inicjatywy bardzo często zyskując akceptacje proboszcza do ich realizacji.
Jest sercem lokalnej wspólnoty parafialnej.
Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Roman Dorożyński.