KLASA III GIMNAZJUM - INFORMACJE

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK 17.09.2018 - godz. 19.00  Eucharystia na rozpoczęcie roku formacji do przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania (decyzja)


Pierwszy piątek miesiąca 5.10.2018 - LITURGIA POKUTNA godz. 19.00 - kościół


CZWARTEK 11.10.2018 -  pierwsze spotkanie do bierzmowania  - godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 08.11.2018 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 13.12.2018 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 14.02.2019 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

SOBOTA, 2 MARCA 2019 - GODZ. 10.30-18.00 KURS EWANGELIZACYJNY "FILIP" - Dom Rekolekcyjny - Parafia Kraków Olszanica

NIEDZIELA, 3 MARCA 2019  godz.10.00 - MSZA ŚWIĘTA  - kaplica domu Rekolekcyjnego - Parafia Kraków Olszanica

Kurs "Filip" prowadzi do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, od którego otrzymujemy nowe życie. Miłość, wolność, przyjaźń – wszyscy tego szukamy. I to wszystko możemy odnaleźć w Jezusie. Kurs "Filip" został stworzony w 1990 roku przez ojca Ricardo Argañaraza, założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, celem odnowienia doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem.  Skierowany jest do wszystkich, ale szczególnie do osób, które jeszcze nie spotkały Pana Jezusa. – Dzisiaj, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zachodzi potrzeba, aby każdy przeżył osobiste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym i otworzył się na wspólnotową przyjaźń – mówi o. Ricardo. Ten kurs nazwałem „Filip”, na pamiątkę bohatera ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, który głosił Chrystusa tłumom, uważnie i ze skupieniem słuchającym jego słów (por. Dz 8,5-6).