KLASA VI SZKOŁY PODTAWOWEJ - INFORMACJE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Formacja przed  przyjęciem Sakramentu Bierzmowania dla uczniów klasy VI rozpocznie się w drugim semestrze Roku Szkolnego 2019/2020, czyli po feriach zimowych w 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK 17.09.2018 - godz. 19.00  Eucharystia na rozpoczęcie roku formacji do przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania (decyzja)


Pierwszy piątek miesiąca 5.10.2018 - LITURGIA POKUTNA godz. 19.00 - kościół


CZWARTEK 11.10.2018 -  pierwsze spotkanie do bierzmowania  - godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 08.11.2018 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 13.12.2018 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

CZWARTEK 14.02.2019 -  godzina 19.00 (sala parafialna)

SOBOTA, 2 MARCA 2019 - GODZ. 10.30-18.00 KURS EWANGELIZACYJNY "FILIP" - Dom Rekolekcyjny - Parafia Kraków Olszanica

NIEDZIELA, 3 MARCA 2019  godz.10.00 - MSZA ŚWIĘTA  - kaplica domu Rekolekcyjnego - Parafia Kraków Olszanica

Kurs "Filip" prowadzi do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, od którego otrzymujemy nowe życie. Miłość, wolność, przyjaźń – wszyscy tego szukamy. I to wszystko możemy odnaleźć w Jezusie. Kurs "Filip" został stworzony w 1990 roku przez ojca Ricardo Argañaraza, założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, celem odnowienia doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem.  Skierowany jest do wszystkich, ale szczególnie do osób, które jeszcze nie spotkały Pana Jezusa. – Dzisiaj, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zachodzi potrzeba, aby każdy przeżył osobiste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym i otworzył się na wspólnotową przyjaźń – mówi o. Ricardo. Ten kurs nazwałem „Filip”, na pamiątkę bohatera ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, który głosił Chrystusa tłumom, uważnie i ze skupieniem słuchającym jego słów (por. Dz 8,5-6).

 
PIĄTEK  12 KWIETNIA 2019  GODZ  - 19.30 DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII
SOBOTA 13 KWIETNIA 2019  GODZ. 20.00   NAUKA DLA MŁODZIEŻY w RAMACH MISJI ŚWIĘTYCH

MŁODZIEŻ Z KLASY VIII Szkoły Podstawowej  i III Gimnazjum, która 17 czerwca b.r.  przystąpi do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Nabożeństwo Majowe i Eucharystię z homilią W  NAJBLIŻSZY WTOREK 7 maja 2019 r. O GODZ. 18.00. Po Mszy świętej będzie ważne spotkanie formacyjne w kościele.

EGZAMIN przed Bierzmowaniem - poniedziałek 20 maja, wtorek 21 maja i środa 22 maja. Osoby spoza parafii  prosimy o zgłoszenie się poprzez e-mail: parafiaolszanica@gmail.com, lub telefonicznie tel. br. Cezarego proboszcza: 604-089 963.

MŁODZIEŻ Z KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ III GIMNAZJUM ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO, MSZĘ ŚWIĘTĄ I OBOWIĄZKOWE PRÓBY PRZED BIERZMOWANIEM w środy: 22 maja, 29 maja oraz 12 czerwca. Nabożeństwo: godz.18.00, Msza święta: godz. 18.30 Próba po Mszy świętej.

Rodziców młodzieży z klasy VIII i III Gimnazjum zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 27 maja po Mszy wieczornej w sali parafialnej.

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA UDZIELI KS BP JAN ZAJĄC DNIA 17 CZERWCA 2019 o godz. 18.30

Środa - 12 czerwca 2019 - Nabożeństwo, Msza święta i próba przed Bierzmowaniem

MŁODZIEŻ Z KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ III GIMNAZJUM ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO, MSZĘ ŚWIĘTĄ I OBOWIĄZKOWĄ PRÓBĘ PRZED BIERZMOWANIEM w środę: 12 czerwca. Nabożeństwo: godz.18.00, Msza święta: godz. 18.30 Próba po Mszy świętej. Prosimy, aby byli obecni świadkowie Bierzmowania!

Czwartek - 13 czerwca 2019 - Adoracja z okazją do Spowiedzi Świętej

Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi świętej w godz. od 19.15 do 21.00.

Niedziela 16  - czerwca 2019 - Msza święta

godz. 15.00 -  MSZA ŚWIĘTA dla młodzieży, rodziców i świadków Bierzmowania. Oprawa muzyczna - Wspólnota św. Jan Chrzciciel - Koinonia