BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze apostoł Paweł: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

Bierzmowania udziela ks. biskup, który może kapłana upoważnić, by mu w tym pomógł.

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Mogą być także rodzice lub inna osoba, która przyjęła sakrament bierzmowania, regularnie praktykują wiarę, żyje w sakramentalnym małżeństwie i po katolicku wychowuje swoje dzieci.

W której części Mszy św. ks. biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. biskupa z wyciągniętymi rękami za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. biskupa i wymieniają swoje imię. Ks. biskup kreśli olejem Krzyżma znak krzyża na czole - to także należy do znaku sakramentalnego - i wymawia przy tym słowa:
(imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany odpowiada AMEN.
Ks. biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ. Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu bierzmowania?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, najczęściej pod koniec roku szkolnego tzn. w maju lub czerwcu. We wrześniu informuje się o rozpoczęciu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu w ogłoszeniach parafialnych, wtedy trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Przygotowanie do Bierzmowania
Każdy pierwszy piątek miesiąca wspólna Msza Św. z homilią dla wszystkich klas. W Okresie Wielkiego Postu udział co tydzień w Drodze Krzyżowej i jeden raz w Nabożeństwie Gorzkich Żali. W maju, czerwcu i październiku oraz listopadzie w dniu spotkania udział w nabożeństwie. Oraz udział w nabożeństwach organizowanych specjalnie dla kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie trwa trzy lata (według programu „Wypłyń na głębię”), katechizm dla kandydata na cały okres przygotowania można zakupić u proboszcza lub w księgarniach katolickich.
Klasa pierwsza: 10 spotkań - temat: Osoba.
Klasa druga: 10 spotkań - temat: Wspólnota.
Klasa trzecia: spotkanie co tydzień - temat: Kościół.
Przed spotkaniem należy przeczytać dany temat z Katechizmu.
Terminy spotkań grupy ustalają z proboszczem we wrześniu.