WOLONTARIAT

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”. Dobrowolne, bezinteresowne zaangażowanie pracą na rzecz potrzebujących przysparza wolontariuszom licznych korzyści: satysfakcję, poczucie sensu, nowych znajomych i przyjaciół. Wolontariat pozwala zdobyć wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenie w różnych dziedzinach życia. Pomoc innym to największy wyraz miłości, bo miłości nie udowadnia się słowami… Pamiętajmy o wolontariacie!

Jeśli chciałbyś zaangażować się w działalność wolontariatu, swój wolny czas poświęcić innym ludziom, przyłącz się do nas! Działamy w 5 Wojskowym Szpitalu z Polikliniką na Oddziale Medycyny Paliatywnej przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, rozmowa, towarzystwo, wsparcie. Czasami są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu, rozmowy z drugą osobą. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy!

Wszelkich informacji udziela Jagoda Bylica (wolontariuszka).