KOMUNIKAT CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ.


KOMUNIKAT CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ. Caritas Archidiecezji Krakowskiej dysponuje bezpłatną żywnością z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Aby skorzystać z tej formy pomocy, osoba potrzebująca musi udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej po stosowne skierowanie. Pomoc przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Szczegóły w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii.

 


Wracaj
23.05.2020 Kategoria: WYDARZENIA PARAFIALNE