2 MARCA 2019: KURS EWANGELIZACYJNY "FILIP"


2- 3 MARCA 2019 - KURS EWANGELIZACYJNY "FILIP" DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I III GIMNAZJUM

SOBOTA, 2 MARCA 2019 - GODZ. 10.30-18.00 KURS EWANGELIZACYJNY "FILIP" - Dom Rekolekcyjny - Parafia Kraków Olszanica  - (ZAPEWNIONY POSIŁEK !)
O godz.17.00 - MSZA ŚWIĘTA  - kaplica domu Rekolekcyjnego - Parafia Kraków Olszanica

Kurs "Filip" prowadzi do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, od którego otrzymujemy nowe życie. Miłość, wolność, przyjaźń – wszyscy tego szukamy. I to wszystko możemy odnaleźć w Jezusie. Kurs "Filip" został stworzony w 1990 roku przez ojca Ricardo Argañaraza, założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, celem odnowienia doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem.  Skierowany jest do wszystkich, ale szczególnie do osób, które jeszcze nie spotkały Pana Jezusa. – Dzisiaj, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zachodzi potrzeba, aby każdy przeżył osobiste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym i otworzył się na wspólnotową przyjaźń – mówi o. Ricardo. Ten kurs nazwałem „Filip”, na pamiątkę bohatera ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, który głosił Chrystusa tłumom, uważnie i ze skupieniem słuchającym jego słów (por. Dz 8,5-6).

 


Wracaj
23.02.2019 Kategoria: WYDARZENIA PARAFIALNE