Dekret powołujący do istnienia Parafię w Olszanicy L.3894/38


Powołanie parafii. 

"Wypełniła się również obietnica Metropolity Krakowskiego ks. Adama Stefana Sapiechy dotycząca utworzenia parafii. Nastąpiło to na mocy wydanego dekretu. Mając na uwadze ważność wydarzenia podaję pierwsze zdanie dekretu w jego oryginalnym brzmieniu: Curia Metropolitarna Cracoviensis – L.3894/38 Dekret Ku większej chwale Bożej i ku pożytkowi dusz opiece naszej pasterskiej powierzonych, pragnąc mieszkańcom gromady Olszanicy zabezpieczyć należytą opiekę duszpasterską erygujemy niniejszym po zasięgnięciu zdania naszej Prześwietnej Kapituły Katedralnej, na mocy władzy udzielonej nam przez Stolicę Apostolską reskryptem Św. Kongregacji Soboru z dnia 28 grudnia 1937 r. L.4713/37, jako też z powołaniem się na postanowienie Konkordatu art. X z dnia 1 lipca 1938 r. - Kościół filialny w Olszanicy pod wezwaniem „Matki Boskiej Częstochowskiej” jako samodzielną stację duszpasterską z wszelkimi prawami i obowiązkami wymienionymi w dekretach Synodu Diecezjalnego z roku 1923. W dalszej części dekretu były następujące postanowienia: – wydzielenie z parafii „Najświętszego Zbawiciela” w Krakowie mieszkańców gromady Olszanica, z równoczesnym przydzieleniem ich do nowoutworzonej parafii w Olszanicy; – nowoutworzoną parafię inkorporowano Zakonowi OO. Kapucynów; – zobowiązano OO. Kapucynów do założenia ksiąg parafialnych, wydawania z nich odpisów, posługiwania się pieczęcią okrągłą z napisem „Rzymsko Katolicki Urząd Parafialny w Olszanicy”. Dalsze postanowienia dekretu dotytyczyły majątku kościelnego oraz zobowiązania do odczytania „dekretu” wierzącym w kościołach parafialnych Najświętszego Zbawiciela w Krakowie i Matki Boskiej Częstochowskiej w Olszanicy w niedzielę II po Zielonych Świętach tj.19.06.1938 r. Dekret stał się prawomocnym z dniem 1.07.1938 r.". (z opracowania Pani Marii Dorożyńskiej, na Podstawie Kroniki Parafialnej).


Wracaj
30.06.2018 Kategoria: WYDARZENIA PARAFIALNE