Honorat – rok dziękczynieniaBł. Honorat? A kto to taki?
Zaciekawienie jest często początkiem poznania. Czasem dzieje się to przypadkowo, bo komuś wpadła w ręce ulotka, obrazek czy książka, a może przypadkiem usłyszał w kościele kazanie.
Nasza znajomość bł. Honorata może być przypadkowa i tylko częściowa. Więzień, architekt, założyciel, to najczęstsze określenia tego Błogosławionego. Ale czy to wszystko?
Czy znamy go jako wychowawcę i nauczyciela, spowiednika i kierownika duchowego, a może sekretarza prowincjała i komisarza Polskiej Prowincji zakonu kapucynów?
Jeśli nie, to mamy okazję pogłębić wiedzę, ożywić relację, od zaciekawienia i powierzchowności przejść do pełnego poznania – to mogą być super cele Roku Dziękczynienia za osobę i dzieło bł. Honorata w Kościele i świecie.

Sto lat, sto lat
Stulecie śmierci bł. Honorata przypada 16 grudnia 2016 r. Wokół tej rocznicy będzie wiele okazji, aby dziękować Bogu za Błogosławionego, modlić się za jego przyczyną, poznając go jako patrona odkrywania drogi życiowej (dobry patron dla niezdecydowanych i szukających) i poznawać jego historię, aby stał się nam bliższy, a my bliżsi Bogu. Osnową wydarzeń Roku Dziękczynienia będzie peregrynacja relikwii bł. Honorata. Duży relikwiarz z ołtarza w Sanktuarium w Nowym Mieście nad Pilicą wiele razy wyruszy w podróż po naszych klasztorach kapucyńskich w Polsce, aby znów dać świadectwo i przypomnieć nam o wierności, wytrwałości, niezłomności, umiłowaniu Boga i naszej Ojczyzny i innych cnotach, które mają wspólny cel: nasze uświątobliwienie, jak to określił Błogosławiony. Pielgrzymki, koncerty, wystawy, spotkania modlitewne i naukowe to są propozycje na Rok Dziękczynienia i równocześnie Rok bł. Honorata, gdyż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił go Patronem roku 2017.

I co dalej?
Po takim roku obchodów można usiąść na miękkiej kanapie i mieć poczucie zadowolenia – zrobiliśmy dobrą robotę, kroniki odnotowały wszystkie wydarzenia. Niech jednak nie daje nam spokoju pytanie: Co dalej? Przecież nie możemy zamknąć Honorata na kolejne 50 lat, do następnego jubileuszu.
Jeśli wyjdziemy z tego roku z niedosytem, to bardzo dobrze. Będzie to oznaczało, że chcemy więcej poznawać i kochać bł. Honorata i do niego więcej się modlić. To będzie owocem tego czasu, gdy zaczniemy naśladować Błogosławionego, który zawsze miał przed sobą cel i w dążeniu do niego nigdy się nie poddawał. Zawsze szukał Bożych rozwiązań, nie ulegając zniechęceniu. Niedosyt czynił go aktywnym do końca, a trudności uczyły go pokory.
Zatem, niech ten Rok Dziękczynienia wokół stulecia śmierci bł. Ojca Honorata będzie nowym rozdaniem, otwarciem drzwi, które zapraszają do wejścia w tajemnicę człowieka, który na nasze czasy może stać naszym przewodnikiem.

Serdecznie zapraszamy
Bracia Mniejsi Kapucyni

Najbliższy rok będziemy przeżywać w duchu wdzięczności za osobę bł. ojca Honorata. 16.10.2016 w jego sanktuarium w Nowym Mieście nad Pilicą uroczyście rozpoczęliśmy Rok Dziękczynienia za jego życie i dzieło.

Więcej


Wracaj
04.10.2016 Kategoria: KAPUCYNI.PL