AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Orędzie Papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzień Młodzieży

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" (Łk 1, 30) to hasło tegorocznego XXXIII Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r., na szczeblu diecezjalnym.

Więcej

Słowo abp. Wiktora Skworca o ograniczeniu handlu w niedziele

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

Słowo abp. Wiktora Skworca, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski w związku wprowadzeniem 1 marca w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Więcej

List pasterski na Wielki Post 2018 roku

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1, 15). Tak właśnie brzmią pierwsze słowa Chrystusa, jakie św. Marek zawarł w swej Ewangelii. W jakiejś mierze stanowią one jej podstawowe przesłanie.

Więcej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia" (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. Również w tym roku - przez to przesłanie - pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu" (24,12).

Więcej

Narodowy Program Trzeźwości

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

Narodowy Program Trzeźwości Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej to główne cele ogłoszonego 13 lutego Narodowego Programu Trzeźwości.

Więcej

Orędzie papieża Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego 2018

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela.

Więcej

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!"(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom.

Więcej

Słowo metropolity krakowskiego nt. „Jubileuszowej Nowenny”

Kategoria: DOKUMENTY DUSZPASTERSKIE

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przezywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna". Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku.

Więcej