WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

19.02.2020

Rozpoczęliśmy prace związane z położeniem kamiennej posadzki w kościele


 

Drodzy Parafianie, Umiłowani Bracia i Siostry,

Wszyscy, którzy modlicie się z nami w  tej świątyni, 

Wszyscy, którym leży na sercu piękno naszego olszanickiego kościoła.

Wśród wielu niedoścignionych określeń Pana Boga jest i to, które mówi że JEST ON PIĘKNEM. Pięknem, które zachwyca i onieśmiela, budzi podziw i zatapia w głębokiej czci i zadumie.  Potrzebujemy kontemplacji BOŻEGO PIĘKNA, by zaczerpnąwszy z NIEGO, móc budować w naszym życiu piękne relacje z PANEM BOGIEM i BLIŹNIMI. W Chrystusie Pan Bóg pokazał okazał nam  Swoje PIĘKNE OBLICZE. Chrystus zrodzony z Maryi Dziewicy jest dla nas prawdziwym PANEM i ZBAWICIELEM. OBECNY W SŁOWIE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH, ZAMIESZKUJE NASZĄ ŚWIĄTYNIĘ, MIEJSCE  ŚWIĘTE, JEMU CAŁKOWICIE ODDANE.

To właśnie dlatego pragnę, by w każdym detalu naszego kościoła wybrzmiał z jeszcze większą siłą MAJESTAT PIĘKNA: 

Najpierw w RZECZYWISTOŚCI DUCHOWEJ: w naszej modlitwie osobistej i wspólnotowej, w pięknej liturgii, w naszych homiliach, w uważnym i aktywnym uczestnictwie i zaangażowaniu Wiernych.

Zaraz potem w RZECZYWISTOŚCI LUDZKIEJ, w budowaniu prawdziwych, pięknych i szlachetnych relacji między nami, w szczerym dialogu, we wzajemnym zaufaniu, w więzi, serdeczności i wzajemnej współpracy.

Ale też w PIĘKNIE naszego  DOMU BOŻEGO!

To w trosce o ten wielowymiarowy MAJESTAT PIĘKNA rozpoczęliśmy kolejny etap prac w naszym kościele.

Cała powierzchnia podłogi kościoła - w prezbiterium, w trzech nawach świątyni, w zakrystii i na schodach, prowadzących na chór organowy - zostanie pokryta kamienną posadzką. Naturalny kamień, jako materiał "nie ręką ludzką uczyniony", łatwiej może kierować nasze myśli  ku Temu, Który jest Twórcą całego stworzenia..W kościele będą to płyty kamienne KORENICI o wymiarach 50 x 50 cm i o grubości 2 cm, na schodach o grubości 4 cm. W zakrystii  i  JURA NIEMIECKA o grubości 2 cm. 

Wiem, że jest to wielkie i kosztowne wyzwanie dla naszej  Wspólnoty Parafialnej!

Mam świadomość, że obecne prace mają w pewnym sensie charakter epokowy i będą służyły także przyszłym pokoleniom. Zapraszam Was do modlitewnego i materialnego wsparcia tego wielkiego przedsięwzięcia!

Niech Pan Bóg Wam obficie błogosławi!

Br. Cezary Pietras OFMCap

gwardian i proboszcz

 

WPŁATY NA ROZBUDOWĘ KOŚCIOŁA MOŻNA DOKONAĆ NA KONTO:
23 1240 4650 1111 0010 4478 7430

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
Prosimy dopisać: Rozbudowa kościoła - nowa posadzka