WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

08.09.2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 Niedziela zwykła, 8 września 2019


1. Dzisiaj  8 września przypada Święto Narodzenia NMP, zwane popularnie świętem Matki Bożej Siewnej.  Na zakończenie  mszy świętej pobłogosławimy przyniesione ziarno.

2. Dzisiaj także trwa Pielgrzymka Rodzin z naszej Archidiecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej. Łączmy się z nimi duchowo w modlitwie.

3. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY parafianom i sympatykom naszego kościoła, za aktywne włączenie się w przygotowanie i przebieg Odpustu Parafialnego oraz Festynu Sąsiedzkiego, przygotowanego we współpracy z Radą Dzielnicy VII – Zwierzyniec. Dziękujemy naszym radnym dzielnicowym i miejskim oraz przedstawicielom naszej Rady Parafialnej.  W tym miejscu szczególne podziękowanie kieruję do pani Iwony Kubackiej,  pani Marzeny Garzeł, pani Danuty Rozpędzik oraz pani Zofii Jędrys. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przebieg Eucharystii oraz procesji dziękczynnej. Służbie Liturgicznej dziękujemy za piękną liturgię, Pani Danucie Leśniak za piękny wystrój kościoła, a Pani Barbarze Jędrys za misteryjnie wykonany wieniec dożynkowy. Panu Organiście - za oprawę muzyczną. Bratu Markowi Metelicy dziękuję za wygłoszone okolicznościowe kazanie. Szczególne podziękowanie kieruję do brata Bogdana Borczucha, naszego nowego zakrystiana. Dziękujemy tym, którzy upiekli i ofiarowali  ciasto, a także wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w sprzedaż słodkości przed kościołem. Sekretariatowi Misyjnemu i Fundacji „Kapucyni i Misje” dziękujemy za serwowaną kawę. Państwu Jędrysom dziękujemy za sponsoring i ciasto, a Państwu Kubackim za ofiarowane lody. Dziękujemy Panu sędziemu Marianowi Kłeczkowi za sędziowanie meczów oraz panu Markowi Strumińskiemu za przygotowanie sceny.  Nie sposób wspomnieć każdego, a zatem WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO niech zapłaci Pan Bóg i święty nasz Ojciec Franciszek!

4. Podczas Odpustu i Festynu pozyskaliśmy środki na cele remontowe kościoła: z upieczonego ciasta – 3390 złotych, ze sprzedaży lodów – 1100 złotych, z licytacji – 1890 złotych oraz ze składki remontowo - budowlanej w tym dniu – 3954 złote i 90 groszy. Daje to łączną kwotę 10334 złote i 90 groszy. Bóg zapłać!

5. Komunikat Ks. Arcybiskupa: „Polska pod Krzyżem”.

6. W ramach ogólnopolskiej akcji ewangelizacyjnej „POLSKA POD KRZYŻEM” zapraszamy na dodatkową Mszę świętą w naszym kościele oraz na Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Krzyżem Misyjnym - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w przyszłą sobotę 14  września, o godz. 15.00.

7. Parafia NMP Królowej Polski na Woli Justowskiej zaprasza na pielgrzymkę do Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Tuchowie i Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach w przyszłą sobotę 14 września. Szczegółowe informacje  na stolikach z prasą.

8. Br. Cezary – proboszcz będzie nieobecny w parafii do piątku z uwagi na udział w rekolekcjach zakonnych. W sprawach pilnych prosimy zwracać się do br. Marka Woltera, wikarego domu zakonnego.

9. Serdecznie dziękujemy PAŃSTWU MŁODYM I ICH RODZINIE za posprzątanie i przystrojenie kościoła. Mszę świętą w ich intencji odprawimy w poniedziałek o godz. 18.30. W nowym tygodniu o posprzątanie kościoła prosimy parafian z ulicy KOSMOWSKIEJ.

10. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia oraz Wam wszystkim życzymy radosnej niedzieli i  Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu. Szczęść Boże!