WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

23.06.2019

Ważne ogłoszenie Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy


 

OGŁOSZENIE Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy

Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy pragnie przypomnieć mieszkańcom osiedla, iż do dnia 28.06.2019  można składać wnioski dotyczące wszystkich działek znajdujących się za torami kolejowymi w kierunku lotniska i lasu w kierunku Mydlnik, w opracowywanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „ PODKAMYK”. Natomiast do dnia 12.07.2019 można składać wnioski do dwóch pozostałych opracowywanych planów zagospodarowania: „OLSZANICA” obejmujący działki pomiędzy ulicami Becka, Majówny, Korzeniaka, Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego aż do bazy Orlen, i ul. Olszanickiej, oraz planu „ZAKAMYCZE” obejmujący działki od ul. Olszanickiej, w kierunku ulicy Głogowiec, aż do Lasu Wolskiego i Zakamycza.  Opracowywane plany będą decydować o przeznaczeniu terenów do różnych celów w tym budowlanych. Ważne jest aby wszyscy mieszkańcy którzy posiadają na tych obszarach działki ,jeżeli jeszcze tego nie zrobili, złożyli stosowne wnioski do Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 w Krakowie podając do jakich celów chcieli by przeznaczyć swoje działki (np. działki pod budownictwo jednorodzinne, działki pod zabudowę usługową, produkcyjną, itp.) . Biuro przyjmuje strony w godzinach 7:40 do 15:30. Wytyczne do Planów  i wzór wniosku znajdują się na stronie stowarzyszenia : www.olszanica.org . Druki wniosków znajdują się w Kościele na stoliku z czasopismami. Można go również wydrukować ze strony: www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897. WAŻNE aby na druku zaznaczyć słowo wniosek, a przekreślić słowo” uwaga”.  Od  osób które nie mogą złożyć wniosków osobiście w urzędzie, nasze Stowarzyszenie będzie zbierało  wypełnione i podpisane wnioski do WSZYSTKICH TRZECH PLANÓW  ( PODKAMYK, OLSZANICA, ZAKAMYCZE) do czwartku 27.06.2019  . Wnioski proszę składać u Pani Iwony Kubackiej lub do skrzynki pocztowej ul. Korzeniaka 53. Po tym terminie nasze Stowarzyszenie nie będzie już prowadziło więcej zbiórek i wnioski trzeba będzie składać osobiście we wskazanych terminach w Urzędzie.   Osoby które chcą otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku,  proszone są o złożenie wniosków do każdej z działek w dwóch egzemplarzach.