WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

14.01.2017

Ważne ogłoszenie Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy


Ważne ogłoszenie Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy

Stowarzyszenie Mieszkańców Olszanicy pragnie poinformować, że w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków (23 styczeń) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" nasze stowarzyszenie po raz kolejny w imieniu mieszkańców złoży wnioski o wyłączenie działek z tworzonego planu.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wniosku (dane składającego wniosek, numer działki i obręb) który dostępny jest: na stoliku z prasą za ławkami w Kościele, w osiedlowych sklepach, sklepie spożywczym na Zakamyczu, w szkole Sióstr Pijarek a także na stron stronie stowarzyszenia www. Olszanica.org. Wypełnione wnioski można do czwartku 19 stycznia wrzucić do skrzynki pocztowej - ul. Korzeniaka 53 lub zostawić w sklepie:  „ U dziewczyn”,  „U Rafała” i w sklepie na Zakamyczu.

Prosimy o wypełnienie wniosku wszystkich właścicieli działek położonych w Olszanicy, na Zakamyczu i w Chełmie które przeznaczone są na tereny zielone nieurządzone czyli bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Mamy nadzieję, że tak jak ostatnio uda się złożyć dużo wniosków aby pokazać władzom naszego miasta, że nie wyrażamy zgody na pozbawianie nas prawa do decydowania o naszej własności.