WITAMY NA STRONIE PARAFIALNEJ

24.12.2017

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018


 Drodzy i Kochani Parafianie oraz Przyjaciele naszego kościoła!

 Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie wychodzi nam na spotkanie!  Chrystus - Syn Boży, „przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu” (Gaudium et spes, 22).

„W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka – Bóg szuka człowieka. Wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka. To poszukiwanie Jezus sam wielokrotnie przyrównywał do poszukiwania zgubionej owcy (por. Łk 15, 1-7). Jest to poszukiwanie, które rodzi się we wnętrzu Boga i osiąga swój szczyt we Wcieleniu Słowa – czyli w tajemnicy Bożego Narodzenia.

 Jeśli Bóg wychodzi na poszukiwanie człowieka stworzonego na swój obraz i podobieństwo, czyni to dlatego, że go miłuje odwiecznie w Słowie i pragnie go wynieść w Chrystusie do godności przybranego dziecka. 

Tak,  to prawda, Jezus szuka Ciebie, aby obdarzyć Cię pełnią życia. Tam gdzie Chrystus, tam w naszej codzienności wszystko kwitnie życiem.  

Z okazji tych pięknych Świąt Bożego Narodzenia życzę każdej Rodzinie oraz Każdej i Każdemu z Was osobiście,  doświadczenia bliskości Pana Boga.  Niech Jego Miłość opromienia w tę cudowną Noc Bożego Narodzenia Wasze serca tak, by promieniały nią ze szczęścia także Wasze oblicza!

W imieniu naszej kapucyńskiej Wspólnoty życzę Wam Wesołych Świąt Bożego  Narodzenia  oraz wielu darów Bożych w Nowym Roku 2018.

 

br. Cezary Pietras OFMCap

proboszcz i przełożony